Sign-up for GCP del 1 Grundkurs

Event

Seats available
12
Sign-up period
After 20 May 2022, 1:00 PM
Event booking
Over
Producent
Emma Larsson, Ann-Catrin Petersson Olmås
Normal cost
För SkaS-anställda är utbildningen kostnadsfri, för övriga är det en deltagaravgift på 1640 kronor, exkl moms, som faktureras.
Details

Plats: Kurstillfället hålls på Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. Våra utbildningar är öppna för personal inom VGR.

Syfte med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

 Innehåll

·       Inledning

·       Ansvar och roller

·       Helsingforsdeklarationen

·       ICH-GCP/ISO 14155:GCP

·       Regelverk vid klinisk prövning

·       Essentiella dokument

·       Informerat samtycke

·       Säkerhetsrapportering

·       Monitorering, audit och inspektion


Övrig information:
Vid avbokning efter sista avbokningsdag, 2022-10-20, debiteras full avgift (gäller deltagare som inte är anställda vid SkaS).
I beställarID anges ansvarsnummer för debitering.

Sessions

Status
Times
Rooms
Status
Session over
Times
, -
Rooms