Sign-up for GCP Grundkurs Gothia Forum

Event

Seats available
1
Sign-up period
24 October 2022, 11:35 PM to 25 January 2023, 11:55 PM
Event booking
Booking closed
Producent
Ann-Catrin Petersson Olmås
Normal cost
1750 kr, exkl moms for deltagare från offentlig hälso- och sjukvård och akademi. 3500 kr, exkl moms för deltagare utanför offentlig hälso- och sjukvård och akademi
Details

Plats: Sahlgrenska/SU, Förmaket, Blå stråket 5, mellan målpunkt H och L (en trappa upp)

Målgrupp: Kursen vänder sig till hälso-och sjukvårdspersonal; läkare, sjuksköterskor och annan personal som på olika sätt är involverade i kliniska prövningar. Utbildningen är i första hand avsedd för personal inom VGR men är även öppen för deltagare från akademi och annan offentlig hälso-och sjukvård. I mån av plats är deltagare utanför offentlig sjukvård och akademi välkomna att delta.

Föreläsare: Ann-Catrin Petersson Olmås och Nicholas Drakenhammar, Gothia Forum 

Syfte: Syfte med kursen är att ge deltagarna tillräckliga kunskaper om GCP för att praktiskt kunna genomföra en klinisk prövning. Efter avslutad kurs får alla deltagare ett intyg. Kursen uppfyller minimikriterierna för TransCelerate GCP-kurs.

Kursinnehåll:
•    Inledning
•    Ansvar och roller
•    Helsingforsdeklarationen
•    ICH-GCP/ISO 14155:GCP
•    Regelverk vid klinisk prövning
•    Essentiella dokument
•    Informerat samtycke
•    Säkerhetsrapportering
•    Monitorering, audit och inspektion

Övrig information:
Vid avbokning efter sista avbokningsdag, 2023-01-25, debiteras full avgift.
I beställarID anges ansvarsnummer för debitering.