Användarstöd Utbildningsplan

1. Användarstöd Utbildningsplan

Användarstödet för utbildningsplan beskriver vilka av de anpassade fältet som publiceras på sidan "Utbildningsplan". Användarstödets olika kapitel följer rubrikerna på de olika anpassade fälten. Vissa av fälten publiceras även på andra platser ex. utbudskatalog. I förekommande fall beskrivs detta.