Användarstöd Utbildningsplan

17. Uppföljning

Beskriv hur effekten/resultatet av utbildningen ska följas upp på lite längre sikt.