Användarstöd Utbildningsplan

2. Namn

Namnsättning är inte ett anpassat fält men då namnsättning är en viktig del av utbildningsframtagande och en bärande del av en utbildningsplan finns här riktlinjer att förhålla sig till

Gärna kort namn som tydligt beskriver läraktivitetens område, undvik att börja med ”utbildning i….”Ändring av namn görs under "Administration av kurs" och "redigera inställningar". Låt "Hela kursnamnet" vara detsamma som "kortnamn för kurs" då får även brödsmulorna hela namnet.

Bild visar var funktionen hittas