Användarstöd Utbildningsplan

3. Beskrivning

Kort beskrivning av mål, syfte och målgrupp i säljande text. Kan användas som ingress i mer utförliga texter.

Kort beskrivning av vem utbildningen vänder sig till. Definiera tydligt om det finns förkunskapskrav och i så fall vilka. Ingressen bör inte vara mer än 250 tecken (inkl blanksteg) lång.

 

Ingressen ska huvudsakligen användas i utbudskatalogen

 

Texten kan skrivas i valfritt textredigeringsprogram för att därefter kopieras in i det anpassade fältet "Kort beskrivning i katalogpost max 250 tecken". Texten kan därefter hämtas genom att lägga in "%course.Kortbeskrivningikatalogpost" med ett avslutande %-tecken efter ...post där visning önskas