Användarstöd Utbildningsplan

4. Syfte

UNDER ARBETE

Syftet beskriver varför en utbildning finns, 


Ett syfte beskriver varför man utför en viss handling, vad som är motivet för handlingen, varför man behöver lösa ett problem och vad som är nyttan med en viss lösning. Ett syfte beskrivs ofta som något övergripande, en inriktning på ett projekt och är inte alltid mätbart medan ett mål skall vara konkret. Ett mål är det resultat man vill åstadkomma med sin handling,


Syftet beskriver utvecklings/ förändringsbehov utifrån målgrupp och aktuell verksamhet och hur utbildningen bidrar till lösningen. (mottagare bör vara både verksamhetsansvariga chefer och deltagare)