Användarstöd Utbildningsplan

6. Lärandemål (valbar)

Beskriver vad deltagaren ska kunna efter avslutad läraktivitet. Generellt gäller att målet ska vara mätbart och kopplat till godkännandet. Ett lärandemål ska vara beskrivet så att det tydligt stödjer uppfyllandet att utbildningens syfte och ett eventuellt effektmål.

Ska utgå ifrån:

o   Kunskap

o   Färdighet

o   Förmåga

Stödmaterial om arbete med lärandemål kommer att läggas till