Användarstöd Utbildningsplan

5. Innehåll

Innehåll beskriver översiktligt vad deltagaren kommer att mötas av, exempelvis metoder och verktyg m.m. Begreppet innehåll har en stor vidd men syftar till att deltagaren får en rättvisande inblick vad som deltagaren möts av vid genomförandet. Innehållet bör även upplevas som intressant för deltagaren.

Innehållet presenteras vanligtvis i 5-10 punkter, ev. med en övergripande förklaring.