Användarstöd Utbildningsplan

7. Upplägg och material

Upplägg beskriver kortfattat det pedagogiska upplägget exempelvis självstudier, handledning, workshops, webbföreläsningar, filmer, grupparbete etc.

Material avser kurslitteratur/ media som ska användas av deltagarna vid läraktivitetens genomförande.

Ange här även om särskilda programvaror skall användas eller andra hjälpmedel.