Användarstöd Utbildningsplan

8. Omfattning

Tidsåtgång för utbildningen. Specificera även förväntad tidsåtgång för för- och efterarbete samt ev uppgifter under den sammanlagda period som utbildningen pågår.

Kan vara svår att beräkna eller uppskatta, ange då troligt tidsspann. För att på sikt kunna ge en bättre indikation är det bra att fråga ställs om nedlagd tid som enkätfråga