Användarstöd Utbildningsplan

11. Nivå

Vid behöv ange utbildningsnivå, annars utelämna

(Under utveckling)

  • Introduktion: Första inledande orienteringen/utbildningen inom ett område. Inga eller ringa förkunskap i ämnet behövs 

  • Grund: Innehåller de grundläggande kunskaperna inom området. En bred bas att börja arbeta utifrån.  

  • Fortsättning steg 1,2,3 etc: Bygger på grunderna från en grundutbildning.  

  • ST-mål (A och B mål)

  • Akademisk utbildning 

  • Yrkeshögskoleutbildning