Användarstöd Utbildningsplan

12. Målgrupp

Målgrupp - Beskrivning

Begreppet målgrupp kommer även finnas under "information till utbildningskatalog men avser då till vilka grupper som aktiviteten skall kopplas till samt om utbildningen ska visas under regiongemensamt eller en specifik förvaltning/bolag. 

Primär målgrupp

Sekundär målgrupp