Användarstöd Utbildningsplan

13. Förkunskaper

Beskriver vilka förkunskapskrav som deltagaren ska uppfylla för att kunna genomföra läraktiviteten framgångsrikt och uppnå eventuella lärandemål. Ett förkunskapskrav skall vara valt utifrån vad den enskilde deltagaren behöver kunna för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll och för att kunna uppnå ett godkännande. Ett förkunskapskrav som baserar sig på annan utbildning eller specifik erfarenhet bör kompletteras med att dessa krav kan uppfyllas på ”motsvarande sätt”.

Om utbildningen inte har förkunskaper ska detta tydligt framgå.