Användarstöd Utbildningsplan

15. Urval

Beskriver principer för urvalsprocess av deltagare vid fler sökande än antal platser.

o   Ja

o   Nej

Ett urval behöver endast göras om det finns fler behöriga sökande är antal platser men en princip bör vara formulerad även om ett urval inte behöver göras. Enkelt uttryck genomförs ett urval genom att, utifrån en princip, rangordna alla behöriga sökande och göra antagning utifrån upprättad rangordning. En enkel princip kan vara ansökningsdatum och då kallas ofta principen ”först till kvarn” eller liknande. Den formulerade principen bör vara repeterbar och upplevas legitim.

Anm. Urval berör endast behöriga sökande, dvs de som uppfyller förkunskapskrav etc.