Användarstöd Kursinställningar

1. Användarstöd Kursinställningar

Det här användarstödet följer rubrikstrukturen som finns under Administration av kurs / Redigera inställningar. Det är vanligtvis inte nödvändigt att göra inställningar under samtliga rubriker. Redigera inställningar finns i blocket Inställningar, under Administration av kurs.

Visar Redigera inställningars placering i blocket Inställningar