Användarstöd Kursinställningar

2. Allmänt

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under " Allmänt" hittar du följande rubriker:

Hela kursnamnet

Hela kursnamnet visas längst upp på varje sida i kursen och i listan över kurser. 

Kortnamn för kurs

Kursens kortnamn visas i navigeringen och används i ämnesraden på e-postmeddelanden för kursen.

Kategorier av kurser

Här ställer du in i vilken kategori kursen ska visas i. Detta kan du endast göra om du har behörighet i flera kategorier.

Form

Här väljer du om utbildningen är Platsbunden, Delvis nätbaserad eller Nätbaserad. Ett val finns redan med från mallen som användes när utbildningen skapades.

Kursens startdatum 

Den här inställningen avgör när den första veckan för en kurs i veckoformat startar. Den avgör också det tidigaste datum för när loggar från kursaktiviteter finns tillgängliga, om kursen återställs och kursens startdatum förändras, så kommer alla datum i kursen att flyttas i relation till det nya startdatumet.

Slutdatum för kurs

Slutdatum för kurs används endast i rapporter. Användare kan fortfarande nå kursen efter slutdatumet.

ID-nummer för kurs

ID-numret för en kurs används bara när du behöver matcha den här kursen mot externa system - det visas aldrig på denna webbplats. Om Du har ett officiellt kodnamn för den här kursen så kan du använda det här, annars kan du lämna detta tomt.