Användarstöd Kursinställningar

3. Beskrivning

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Beskrivning" hittar du följande rubriker:

Sammanfattning av kurs

Informationen visas i utbudskatalogen och hämtas från de anpassade fälten. Du behöver inte göra några ändringar i denna ruta.

Vid sökning i utbudskatalogen sker sökning i bland annat i den här sammanfattningen.

Filer för kurssammanfattning

Filer för kurssammanfattning, exempelvis bilder, visas i listan på kurser tillsammans med sammanfattningen.