Användarstöd Kursinställningar

4. Kursformat

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under "Kursformat" hittar du följande rubriker:

Format

Här kan du välja kursformat "Singelformat" eller "Ämnesformat"

Kursformatet avgör layouten på kurssidan.

  • Singelformat - för att visa en enda aktivitet eller resurs (såsom ett Test eller ett SCORM-paket) på kurssidan
  • Ämnesformat - kurssidan är organiserad utifrån ämnessektioner

Antalet sektioner

Välj antal sektioner genom att klicka på pilen som pekar nedåt.

Dolda sektioner

Det här alternativet avgör om dolda sektioner visas för deltagare i komprimerat format (t ex för att indikera helger i en kurs med veckoformat) eller om de är helt dolda.

Kurslayout

Den här inställningen avgör om kursen visas på en enda sida, eller fördelas över flera sidor.