Användarstöd Kursinställningar

10. Riktat Lärande

Under fältet "Riktat Lärande" väljer du önskad målgrupp