Användarstöd Kursinställningar

11. Grupper

I de flesta utbildningar behöver du inte göra några egna inställningar under denna rubrik. 

Under fältet "Grupper" hittar du följande rubriker:

Gruppläge

Det finns tre val för denna inställning:

  • Inga grupper - Det finns inga undergrupper, alla är del av samma gemenskap
  • Separata grupper - Varje gruppmedlem kan endaste se sin egen grupp, övriga är dolda
  • Synliga grupper - Varje gruppmedlem arbetar i sin egen grupp, men kan även se andra grupper

Den inställning för grupper som görs på kursnivå blir standard för alla aktiviteter i kursen. Varje aktivitet som stödjer grupper kan även ha sin egen definierade grupp-inställning - men om grupp-inställningen är satt till obligatorisk på kursnivå så ignoreras inställningar för enskilda aktiviteter.

Framtvinga gruppläge

Om gruppläge är tvingande, kommer gruppläge att tillämpas på varje aktivitet i kursen. Gruppinställningar för varje enskild aktivitet kommer då att ignoreras.

Förinställd gruppläge

xxx