Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.

Up to 3000 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Regiongemensamt utbildningsprogram för medicinska sekreterare inför Millennium

Kompetensutveckling för medicinska sekreterare i VGR
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

221207 Beroendesyndrom - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230111-230326 Suicidprevention för sjuksköterskor - en kurs i METIS format med kursmöte 230222 - 230223

Fortbildningskurs för sjuksköterskor inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230118 Etik - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230408 - 230606 Läkaren i förvaltningsrätten - en kurs i METIS format, kursmöte 230508 - 230509

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230419-21 ECT och rTMS - fördjupningskurs

Fördjupningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230824 - 231022 Bakjoursskola i psykiatri - fortbildningskurs med kursmöte 230921 - 230922

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230906 Psykofarmakologi - fortbildningsdag för specialister

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

231108-240107 Beroendemedicin för allmänpsykiatriker - kurs i METIS format med kursmöte 231206-231207

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

A-HLR barn grundutbildning, Drottning Silvias barnsjukhus

S-HLR barn, grundutbildning Drottning Silvias barnsjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare, Mölndals sjukhus

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen repetitionsutbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Repetitionsutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen ST-läkare, Sahlgrenska

För ST-läkare inom kardiologin, Sahlgrenska
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Adobe Animate

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Animate.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Illustrator

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Illustrator.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe InDesign

Utbildningen vänder sig till dig som behöver lära dig grunderna i Adobe InDesign.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Photoshop 2021

Utbildningen vänder sig till dig som är helt ny användare av Photoshop.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Premiere Pro

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Premiere Pro.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning HT22

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion VT22

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Agila arbetssätt och digitalisering (Modul 2)

Denna kurs handlar om hur digitaliseringen skapar förutsättningar för och behov av nya agila arbetssätt, särskilt för HR-funktionen. Kursen vänder sig till HR-chefer och HR-medarbetare i förvaltningar och bolag.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: -
Koncernkontoret

AI, RPA och People Analytics - digitala system och hjälpmedel

Denna kurs handlar om avancerade digitala system och hjälpmedel såsom AI, RPA och People Analytics och hur automation med dessa system kan och bör användas av HR-funktionen inom regionen för att skapa värde för både människor och organisationen. Kursen vänder sig till HR-chefer och HR-medarbetare i
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Aktivrullstolar med fast ramfront, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet att välja modell och förskriva aktivrullstolar med fast ramfront efter patientens behov.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Alkoholbehandling, 15-metoden

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn och ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänna Bestämmelser (AB) för chefer

Utbildningen vänder sig till chefer med personal-/arbetsgivaransvar och ger grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänna Bestämmelser (AB) för HR

Innehållet motsvarar en grundkurs i AB riktad till HR. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller arbetar strategiskt med personalfrågor. Den är särskilt lämpad för dig som är nyanställd eller för dig som gick kursen för några år sedan och känner ett behov av att uppdatera dig.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänpediatrik på mottagning 2016-2018

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Allmänpediatrik på mottagning 2020-2022

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i upphandlat sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa våra vanligaste modeller.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Amningsutbildning VGR

En två dagars utbildning i grundläggande kunskap om amning och bröstmjölk för dig som arbetar på barnmorskemottagning, förlossning, BB, neonatal, barnkliniken, BVC eller som i ditt arbete kommer i kontakt med ammande.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

Andrologi - Bas

Andrologiutbildning för dig som ditt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Andrologi - lust hos personer med penis och pung

Andrologiutbildning för dig som ditt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Anknytning i praktiken - anknytningsutbildning/seminarium

Utbildningen riktar sig till BHV-sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom barnhälsovården som önskar fördjupa sig i anknytningsteori och hur man kan främja ett gott samspel i familjer.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Anmälan för Handledarutbildning Steg 3- Undersköterska Skötare Barnsköterska(SU)

Handledarutbildning som vänder sig till anställda barnsköterskor, skötare och undersköterskor inom SU som genomgått Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande och som har/kommer att ha uppdrag som handledare för arbetsplatsförlagt lärande – APL.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Handledarutbildning - Undersköterska Skötare Barnsköterska (steg 1-2)

Handledarutbildning som vänder sig till anställda barnsköterskor, skötare och undersköterskor inom SU som genomgått Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande och som har/kommer att ha uppdrag som handledare för arbetsplatsförlagt lärande – APL.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Handledarutbildning för administratörer och kanslister (ej medicinska sekreterare)

Utbildningen vänder sig till dig som är kanslist/administratör och handleder studerande till medicinska sekreterare under kortare perioder.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Alla rätt på provet - preanalys (NU-sjukvården)

Teoretisk utbildning för provtagning, hantering före och efter provtagning, elektroniska beställningar och hur man använder beställningsblanketter.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
NU-sjukvården

Ansökan för Handledning i teori och praktik för medicinska sekreterare

Handledarutbildning som vänder sig till medicinska sekreterare som är anställda på Sahlgrenska och som idag handleder blivande medicinska sekreterare under deras LIA på SU.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för SU-intern handledarutbildning (alla professioner inom akademiska vårdutbildningar)

SU-intern handledarutbildning för dig inom de akademiska vårdutbildningarna som inom din profession redan idag är eller kommer att vara studenthandledare för studerande på grund eller avancerad nivå, men ännu inte har genomgått studenthandledarutbildningen 7,5hp.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för utbildningsdag Peer learning (SU-intern)

Kort beskrivning till vem utbildningen riktar sig till och mål/syfte
Ämne: Pedagogik och handledning / Pedagogik
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökningssida - Deliberate practice VT23

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Introduktionskurs för STP-psykologer

Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger dig en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, diversitet samt i det ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Kursen är öppen för dig som psykolog under specialistutb.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod för STP-psykologer

Kursen är en specialistkurs där du vidareutvecklar din teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och får handledning och stöd i att arbeta med ditt skriftliga specialistarbete. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Specialistkollegium VGR

Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistpositionen. I specialistpositionen ligger ett ansvar att leda, utveckla & utbilda inom sitt kunskapsområde.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Traumatisering och traumarelaterad problematik

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Kursen syftar till att deltagaren efter kursen ska känna sig tryggare i att möta och bedöma trauma och traumarelaterad problematik.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Utredningsmetodik barn HT22

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år). Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Utredningsmetodik vuxen HT22

Kursen är en specialistkurs i evidensbaserad psykologisk utredning av unga vuxna från 16 år och vuxna med psykisk sjukdom och syftar till att ge den blivande specialistpsykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad och personcentrerad psykologisk utredning.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Antibiotikahantering

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och motsvarande som iordningställer antibiotika i läkemedelsrummet.
Ämne: Pedagogik och handledning
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antidecubitusmadrasser, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Målet är att du får ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov i samband med förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Användarstöd för Lärportalen

Riktar sig till Producenter, Administratör Verksamhet och Administratör Förvaltning
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Användarstöd för mallar

Användarstödet är en öppen lärresurs som vänder sig till producenter och administratörer i Lärportalen
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Användarstöd i Camtasia

Ta del av VGRs mall och bibliotek Samt se vad det finns för verktyg och möjligheter i Camtasia.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

APLS, Advanced Paediatric Life Support

Vidareutbildning inom akutpediatrik för läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest

Utbildning i arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest för fysioterapeuter inom primärvård i Göteborg.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Arbetsmiljöutbildning, obligatorisk för chefer i Regionen
Programs
VGR Akademin

Arbetsmiljöutbildning för chefer på Koncernkontoret 220317

Arbetsmiljöutbildning för chefer på Koncernkontoret
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Arbetsmiljö
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Arbetstid och hälsa

I denna utbildning kommer du att få bekanta dig med hur vi påverkas både fysiskt och psykiskt av olika arbetstider. Vi vet att det kan leda till symtom och ohälsa av olika slag. Du kommer att få lära dig mer om konsekvenserna av skift- och nattarbete men också om vad vi känner till om hur vi kan und
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstid som arbetsmiljöfråga

I denna utbildning kommer du få bekanta dig med samhällets behov av obekväma arbetstider, olika typer av arbetstider och arbetsförhållanden och vilka krav dessa ställer på oss som organisation.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt