Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.

Up to 4000 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Lärportalen - Användarhandboken

Lärportalens användarhandbok är en lärresurs för dig som har en systemroll i Lärportalen, till exempel administratör, producent eller utbildare. I användarhandboken kan du ta del av användarstöd kring processer och funktioner i Lärportalen.
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Handledning
.Regiongemensamt

Lärportalen - introduktion

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med administration eller utbildningsproduktion i Lärportalen och ger en introduktion till Lärportalen som är VGR:s kärnsystem för lärande och kompetensutveckling.
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

1177 e-tjänster - Regiongemensam grundutbildning

Användare av 177 e-tjänster
Ämne: Hälso- och sjukvård / Vårdadministration
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regiongemensamt

240815-241013 Bakjoursskola för läkare inom vuxenpsykiatri, kurs i METIS format med kursmöte 2024-09-12 och 13

Läkare inom VUP; nyblivna specialister samt ST i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade. För att ansökan från ST ska hanteras är det obligatoriskt att i samband med anmälan ange beräknat datum för avslut av ST period, fyll i under "Meddelande till organisatör" vid anmälan
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

240830-241103 Beroendelära för sjuksköterskor i psykiatri med kursmöte 2024-09-30 och 2024-10-01

Sjuksköterskor i psykiatri
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

241120 Rättspsykiatri - digital fortbildningsdag för specialistläkare i psykiatri

Fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

241205-250216 Bakjoursskola för läkare inom vuxenpsykiatri, kurs i METIS format med kursmöte 2025-01-16 och 17

Läkare inom VUP; nyblivna specialister samt ST i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade. För att ansökan från ST ska hanteras är det obligatoriskt att i samband med anmälan ange beräknat datum för avslut av ST period, fyll i under "Meddelande till organisatör" vid anmälan
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

250129 Ätstörning - fortbildningsdag för specialistläkare i psykiatri

Fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan
Publik

30 minuter om bibliotekstjänster

Kort information om bibliotekstjänster för hälso- och sjukvårdspersonal för NU, SkaS, SU och SÄS.
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt

A-HLR barn grundutbildning, Drottning Silvias barnsjukhus

A-HLR barn, grundutbildning Drottning Silvias barnsjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare, Mölndals sjukhus

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen repetitionsutbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Repetitionsutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning HT22

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion VT22

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Agila arbetssätt och digitalisering (Modul 2)

Denna kurs handlar om hur digitaliseringen skapar förutsättningar för och behov av nya agila arbetssätt, särskilt för HR-funktionen. Kursen vänder sig till HR-chefer och HR-medarbetare i förvaltningar och bolag.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: -
Koncernkontoret

AI, RPA och People Analytics - digitala system och hjälpmedel

Denna kurs handlar om avancerade digitala system och hjälpmedel såsom AI, RPA och People Analytics och hur automation med dessa system kan och bör användas av HR-funktionen inom regionen för att skapa värde för både människor och organisationen. Kursen vänder sig till HR-chefer och HR-medarbetare i
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Aktivrullstolar med fast ramfront, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet att välja modell och förskriva aktivrullstolar med fast ramfront efter patientens behov.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Akut omhändertagande av kemiskt skadade

Utbildningen syftar till att öka kunskapen om omhändertagande av kemiska skador på akutmottagning eller annan mottagande enhet. Kursen omfattar grundläggande kunskap om relevanta kemiska ämnen, principer för medicinskt omhändertagande och sanering samt skyddsutrustning.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Arbetsmiljö
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Alkoholbehandling, 15-metoden

Utbildningen riktar sig till dig som i ditt arbete möter personer med alkoholproblem och beroende av olika svårighetsgrad.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allergiframkallande kemiska ämnen

Denna utbildning vänder sig till de medarbetare som arbetar med allergiframkallande kemiska ämnen och de som leder arbetet.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Allmänmedicinskt arbetssätt från A till Ö på Hållö, Allmänläkarkurser

Målgrupp: Kurs riktar sig till ST-läkare i allmänmedicin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Allmänmedicin
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Allmänna Bestämmelser (AB) för chefer

Utbildningen vänder sig till chefer med personal-/arbetsgivaransvar och ger grundläggande kunskap om AB och viss arbetsrättslig lagstiftning.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänna Bestämmelser (AB) för HR

Innehållet motsvarar en grundkurs i AB riktad till HR. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller arbetar strategiskt med personalfrågor. Den är särskilt lämpad för dig som är nyanställd eller för dig som gick kursen för några år sedan och känner ett behov av att uppdatera dig.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänpediatrik på mottagning 2016-2018

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Allmänpediatrik på mottagning 2020-2022

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allmänpediatrik på mottagning 2023-2025

Text kommer
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i upphandlat sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa våra vanligaste modeller.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Amningsutbildning VGR (D)

En två dagars utbildning i grundläggande kunskap om amning och bröstmjölk för dig som arbetar på barnmorskemottagning, förlossning, BB, neonatal, barnkliniken, BVC eller som i ditt arbete kommer i kontakt med ammande.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

Andrologi bas - Utbildningsdag med teori och praktik

Grundläggande andrologiutbildning för dig som arbetar i hälso- och sjukvården och undersöker personer med penis och pung
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Anknytning i praktiken - anknytningsutbildning/seminarium

Utbildningen riktar sig till BHV-sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom barnhälsovården som önskar fördjupa sig i anknytningsteori och hur man kan främja ett gott samspel i familjer.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Anmälan för Handledarutbildning Steg 3- Undersköterska Skötare Barnsköterska(SU)

Handledarutbildning som vänder sig till anställda barnsköterskor, skötare och undersköterskor inom SU som genomgått Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande och som har/kommer att ha uppdrag som handledare för arbetsplatsförlagt lärande – APL.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annelie testar IRL

Non odio euismod lacinia at quis risus. Duis tristique sollicitudin nibh sit amet commodo. Convallis convallis tellus id
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
Regiongemensamt

AnOpIVA - Din Arbetsmiljö

Din Arbetsmiljö är den första utbildningen i det regiongemensamma introduktionsprogrammet för nyanställda undersköterskor inom Anestesi Operation Intensivvård (AnOpIva).
Ämne: Hälso- och sjukvård / Introduktion hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökan för Handledarutbildning - Undersköterska Skötare Barnsköterska (steg 1-2)

Handledarutbildning som vänder sig till anställda barnsköterskor, skötare och undersköterskor inom SU som genomgått Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande och som har/kommer att ha uppdrag som handledare för arbetsplatsförlagt lärande – APL.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Handledarutbildning för administratörer och kanslister (ej medicinska sekreterare)

Utbildningen vänder sig till dig som är kanslist/administratör och handleder studerande till medicinska sekreterare under kortare perioder.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Handledning i teori och praktik för medicinska sekreterare

Handledarutbildning som vänder sig till medicinska sekreterare som är anställda på Sahlgrenska och som idag handleder blivande medicinska sekreterare under deras LIA på SU.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Utbildningsdag Peer learning - Alla professioner inom Akademiska vårdutbildningar (SU-intern)

Kansliet för akademiska vårdutbildningar erbjuder denna grundläggande utbildningsdag i Peer Learning där målet är att ni ska kunna komma igång med denna handledningsmodell i era verksamheter.Kort beskrivning till vem utbildningen riktar sig till och mål/syfte
Ämne: Pedagogik och handledning / Pedagogik
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökningssida - Deliberate practice

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning. Kursinnehållet är anpassat för bedömning av både barn/ungdomar och vuxna.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Introduktionskurs för STP-psykologer

Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger dig en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, diversitet samt i det ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Kursen är öppen för dig som psykolog under specialistutb.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Sammanhållet specialistprogram

Våren 2024 startar VGR:s sammanhållna specialistprogram för psykologer i hälso- och sjukvård. Under fem år genomförs gemensamma och tre valbara specialistkurser som tillsammans med kliniskt arbete ger specialistbehörighet. Du som arbetat två år som legitimerad psykolog i hälso- sjukvård är behörig.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod HT24

Skriftligt specialistarbete är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistinriktningar. Denna specialistkurs kan läsas med eller utan handledning.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Specialistkollegium VGR

Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden. Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till speciali
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Suicidologi

Suicidologi är en specialistkurs på avancerad nivå och vänder sig till psykologer som vill fördjupa sina teoretiska kunskaper och utveckla sina kliniska färdigheter gällande suicidprevention.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Traumatisering och traumarelaterad problematik

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Kursen syftar till att deltagaren efter kursen ska känna sig tryggare i att möta och bedöma trauma och traumarelaterad problematik.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Utredningsmetodik barn

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år). Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Utredningsmetodik vuxen

Kursen är en specialistkurs i evidensbaserad psykologisk utredning av unga vuxna från 16 år och vuxna med psykisk sjukdom och syftar till att ge den blivande specialistpsykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad och personcentrerad psykologisk utredning.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida Interpersonell psykoterapi B

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida Interpersonell psykoterapi nivå C

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Antibiotikahantering

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och motsvarande som iordningställer antibiotika i läkemedelsrummet.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antidecubitusmadrasser, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Målet är att du får ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov i samband med förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

APLS, Advanced Paediatric Life Support

Vidareutbildning inom akutpediatrik för läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Arbeta med intern dokumentation inom enhet Integration

Riktar sig till personer inom KsD, enhet Integration och beskriver hur vi arbetar med intern dokumentation inom enheten.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest

Utbildning i arbetsfysiologi och anpassat Ekblom Bak cykeltest för fysioterapeuter inom primärvård
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetsmiljöutbildning för nya chefer

Arbetsmiljöutbildning, obligatorisk för nya chefer i VGR (välj utbildningspaket regionövergripande, SU, Närhälsan/Regionhälsan eller Folktandvården)
Programs
VGR Akademin

Arbetsrättslig utbildning avseende löneskulder samt kollektivavtalet Korrigering av preliminärlön m m

Utbildningen vänder sig till HR-strateg eller liknande som i sin roll är involverad i ärenden avseende löneskulder
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Arbetstid och hälsa

I denna utbildning kommer du att få bekanta dig med hur vi påverkas både fysiskt och psykiskt av olika arbetstider. Vi vet att det kan leda till symtom och ohälsa av olika slag. Du kommer att få lära dig mer om konsekvenserna av skift- och nattarbete men också om vad vi känner till om hur vi kan und
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstid som arbetsmiljöfråga

I denna utbildning kommer du få bekanta dig med samhällets behov av obekväma arbetstider, olika typer av arbetstider och arbetsförhållanden och vilka krav dessa ställer på oss som organisation.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstidsförläggning på din arbetsplats

Du får bekanta dig med vad som kan tänkas upplevas som en belastning och vad som visat sig kunna öka kontrollen över arbetstidsförläggningen.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt