Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.
Search
fsp.

5 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

240815-241013 Bakjoursskola för läkare inom vuxenpsykiatri, kurs i METIS format med kursmöte 2024-09-12 och 13

Läkare inom VUP; nyblivna specialister samt ST i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade. För att ansökan från ST ska hanteras är det obligatoriskt att i samband med anmälan ange beräknat datum för avslut av ST period, fyll i under "Meddelande till organisatör" vid anmälan
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

241120 Rättspsykiatri - digital fortbildningsdag för specialistläkare i psykiatri

Fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

241205-250216 Bakjoursskola för läkare inom vuxenpsykiatri, kurs i METIS format med kursmöte 2025-01-16 och 17

Läkare inom VUP; nyblivna specialister samt ST i slutet av ST utbildningen samt utlandsrekryterade. För att ansökan från ST ska hanteras är det obligatoriskt att i samband med anmälan ange beräknat datum för avslut av ST period, fyll i under "Meddelande till organisatör" vid anmälan
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

250115 Beroendesyndrom - fortbildningsdag för specialistläkare i psykiatri

Fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

250129 Ätstörning - fortbildningsdag för specialistläkare i psykiatri

Fortlöpande kompetensutveckling av Utbildnings- och fortbildningskansli inom Kunskapsstöd för psykisk hälsa utifrån uppdrag av Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan