Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.
Search
levnads.

14 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa

Denna utbildning om levnadsvanor vänder sig till alla medarbetare inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och tandvård som har kontakt med patienter. Utbildningen fungerar bäst i webbläsare Edge.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Levnadsvanor 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Grundkurs i ”Motiverande Samtal - MI” för Närhälsans medarbetare

Detta är en gurndutbildning i motiverande samtal som syftar till att syftar till att ge Närhälsans med-arbetare kunskap, förståelse och praktiska samtalsverktyg som kan användas i mötet med patien-ter som behöver stärka sin motivation.
Ämne: Kommunikation och bemötande
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Närhälsan

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionens egna eller upphandlade verksamheter
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Digital utbildning: Fysisk aktivitet/FaR för vuxna

Digital utbildning om fysisk aktivitet och FaR som prevention och medicinsk behandling för vuxna. Utbildningen vänder sig till legitimerade medarbetare inom primärvården i Göteborg.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Levnadsvanor 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

EPDS och stödjande samtal

Utbildningen vänder sig till specialistsjuksköterskor och psykologer i barnhälsovård. Syftet är att utveckla kompetens att upptäck förekomst av depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor samt att genomföra stödjande samtal.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

EPDS och stödjande samtal (D)

Utbildningen vänder sig till specialistsjuksköterskor och psykologer i barnhälsovård. Syftet är att utveckla kompetens att upptäck förekomst av depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor samt att genomföra stödjande samtal.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

EPDS och stödjande samtal kopiera 1

Utbildningen vänder sig till specialistsjuksköterskor och psykologer i barnhälsovård. Syftet är att utveckla kompetens att upptäck förekomst av depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor samt att genomföra stödjande samtal.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

EPDS och stödjande samtal omg 1 VT 2022

Utbildningen vänder sig till specialistsjuksköterskor och psykologer i barnhälsovård. Syftet är att utveckla kompetens att upptäck förekomst av depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor samt att genomföra stödjande samtal.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

EPDS-metoden och stödjande samtal Sö Älvsborg

Utbildningen vänder sig till specialistsjuksköterskor och psykologer i barnhälsovård. Syftet är att BHV-sjuksköterskor ska utveckla kompetens att upptäcka förekomst av depression och nedstämdhet hos nyblivna mammor samt att genomföra stödjande samtal. Psykologer för mödra- och barnhälsovård erbjud
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Fysisk aktivitet/FaR som behandling för vuxna (Närhälsan)

Utbildning om fysisk aktivitet och FaR (fysisk aktivitet på recept) som prevention och medicinsk behandling för vuxna. Utbildningen vänder sig till legitimerade medarbetare inom Närhälsan, Västra Götalandsregionen.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Levnadsvanor 
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Närhälsan

Grundutbildning Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för barn och unga

Utbildning om fysisk aktivitet och FaR som prevention och medicinsk behandling för barn och unga. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården samt elevhälsan i Göteborg.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Levnadsvanor 
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Grundutbildning Fysisk aktivitet på Recept (FaR) för vuxna

Utbildning om fysisk aktivitet och FaR som prevention och medicinsk behandling för vuxna. Utbildningen vänder sig till medarbetare inom hälso- och sjukvården i Göteborg.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Levnadsvanor 
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Somatiska sjukdomstillstånd

Medarbetare inom SU Psykiatrin Område 2
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt

ST-kurs i Palliativ medicin, delmål B5 samt C5 för invärtesmedicin, kardiologi, lungmedicin, geriatrik 2022-10-05-2022-10-06

Riktar sig till ST-läkare under ST-utbildning.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt