Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.
Search
oegentligheter.

4 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Oegentligheter - dialogutbildning

Utbildning för chefer tillsammans med sina medarbetare
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Fortsättning
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Fastighet, stöd och service

Oegentligheter, mutor och jäv

Obligatorisk utbildning för chefer - öka kunskapen om mutor, jäv och andra intressekonflikter för att motverka oegentligheter i Västra Götalandsregionen.
Certifications
Regiongemensamt

Oegentligheter: mutor, jäv och andra intressekonflikter

Utbildningen fokuserar på mutor, jäv och andra intressekonflikter. Syftet är att motverka oegentligheter i Västra Götalandsregionen.
Ämne: Medarbetarkunskap och offentlig verksamhet
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

I offentlighetens tjänst

Utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare inom Västra Götalandsregionen som arbetar för någon av regionens politiska nämnder eller styrelser.
Ämne: Medarbetarkunskap och offentlig verksamhet / Introduktionsutbildning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt