Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.
Search
primärvårdskvalitet.

1 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Primärvårdskvalitet

PrimärvårdsKvalitet (PVQ) är infört hos alla vårdgivare i regionen och är tänkt att användas som ett stöd i kvalitetsarbete hos vårdcentraler och rehabenheter. Kort beskrivning till vem utbildningen riktar sig till och mål/syfte
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt