Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.
Search
publik.

48 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard
Publik

EPA – en introduktionskurs för handledare Publik

Utbildningen riktar sig till kliniskt verksamma läkare som träffar läkarstudenter. Syftet med utbildningen är att ge dig som handleder generell kunskap om vad EPA är samt möjlighet att öva på att handleda med hjälp av EPA för att lättare kunna tillämpa dem i din verksamhet.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Omvårdnad av foten vid diabetes

Utbildningen syftar till att personal inom kommunen ska öka sin kompetens kring diabetes och fötter.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Endokrina sjukdomar
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

30 minuter om bibliotekstjänster

Kort information om bibliotekstjänster för hälso- och sjukvårdspersonal för NU, SkaS, SU och SÄS.
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt
Publik

APLS, Advanced Paediatric Life Support

Vidareutbildning inom akutpediatrik för läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Avtalsadministratör i Tillgänglighetsdatabasen, TD

För blivande avtalsadministratörer i Tillgänglighetsdatabasen.
Ämne: Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Fastighet, stöd och service
Publik

Barnkonventionen - från teori till praktik

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

CGA - Comprehensive Geriatric Assesment

Denna utbildning om CGA - Comprehensive Geriatric Assessment riktar sig till personal som arbetar på geriatriska vårdavdelningar inom och utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men även till andra som är intresserade av CGA och strukturerat omhändertagande av äldre.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Äldres hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: -
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Delirium konfusion hos äldre

Denna utbildning i "Delirium konfusion hos äldre" riktar sig till all personal som arbetar i patientvård inom och utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Äldres hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Dystrofia myotonika typ 1 (DM1) med focus på utbredning och behandling av orofacial funktion

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig mer om dystrofia myotonika typ 1 (DM1). Kursen fokuserar på munmotorik och munhälsa och är utformad med logopeder och tandvårdspersonal som målgrupp men alla intresserade är välkomna att delta.
Ämne: Tandvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Folktandvården
Publik

Hbtq och normer

En grundläggande hbtq-utbildning om normer, hälsa och bemötande
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Hygienkörkort kommunal vård och omsorg

Hygienkörkortet finns för all personal inom kommunal vård och omsorg som arbetar omvårdnadsnära och omfattas av föreskriften (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Introduktion för nya medarbetare på område Projekt, Fastighetsförvaltning och Drift och service.

Introduktion för nya medarbetare - område Projekt, Fastighetsförvaltning och Drift och service
Ämne: Medarbetarkunskap och offentlig verksamhet / Introduktionsutbildning
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Fastighet, stöd och service
Publik

Introduktion till Innovation

Introduktionen vänder sig till dig som är anställd inom hälso-och sjukvården i VGR. Introduktionen kommer ge dig kunskap och förståelse för varför hälso-och sjukvården behöver arbeta för att främja innovation samt ge verktyg som kan hjälpa dig och din verksamhet att öka er innovationsförmåga.
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regiongemensamt
Publik

Introduktionsutbildning för medarbetare vid Fastighet, stöd och service

Introduktionsutbildning som riktar sig till alla anställda inom Fastighet, stöd och service. Den är framtagen med fokus på att introducera nyanställda medarbetare till Fastighet, stöd och service.
Ämne: Medarbetarkunskap och offentlig verksamhet / Introduktionsutbildning
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Fastighet, stöd och service
Publik

Inventerare i Tillgänglighetsdatabasen, TD

För blivande inventerare i Tillgänglighetsdatabasen.
Ämne: Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Fastighet, stöd och service
Publik

Kognitiv utredning vid annat modersmål än svenska – hur gör vi då?

Riktar sig till medarbetare i primärvården.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Krisstöd vid allvarlig händelse: Organisering, uppdrag, psykologiska reaktioner vid kris och krisstödsarbete i praktiken

Medarbetare vid SU som redan ingår i krisstödsorganisationen samt medarbetare vid SU som är intresserade av ämnet och som kanske vill ingå i krisstödsorganisationen framåt.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-
Publik

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15hp för chefer, ledare & verksamhetsutvecklare

Utbildningen vänder sig till dig som chef, ledare & verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården i VGR, andra regioner och kommuner
Ämne: Chef- och ledarskap
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Program
.Regiongemensamt
Publik

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för chefer och nya verksamhetsutvecklare

Utbildningen vänder sig till dig som är chef eller ny verksamhetsutvecklare inom hälso-och sjukvården.
Ämne: Chef- och ledarskap
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för medarbetare

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Den ingår som en del i omställningen, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, är en introduktion till kvalitet som strategi och ger grundläggande kunskaper i förbättringsarbete.
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning / Kvalitets- och verksamhetsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Långvarig smärta för all vårdpersonal utanför VGR

Utbildningen riktar sig till all vårdpersonal utanför Västra Götalandsregionen. Syftet är att förmedla en baskunskap kring vård och behandling av patienter med långvarig smärta.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Nervsystemets sjukdomar 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Melior SÄS sjuksköterska- Nätbaserad

Denna utbildning riktar sig till dig som är nyanställd sjuksköterska på SÄS. Utbildningen innehåller både Melior Grund samt läkemedelsmodulen.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Södra Älvsborgs Sjukhus
Publik

Millennium Introduktionsutbildning

Millennium Introduktionsutbildning är en obligatorisk del av utbildningsupplägget för alla Millenniumanvändare. Den består av filmat utbildningsmaterial som ses antingen individuellt eller gemensamt t.ex. på ett APT.​
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Munhälsobedömning enligt ROAG

Utbildningen riktar sig till vårdpersonal som ska utföra munhälsobedömningar enligt ROAG
Ämne: Tandvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Folktandvården
Publik

Måltidsutbildning

Vi kommer tillsammans gå igenom hur man hanterar livsmedel på ett säkert sätt, om måltider och hur dessa spelar roll i patienters behandling.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Ombud för barnets rättigheter

Denna utbildning är till för dig som ska vara ombud för barnets rättigheter i din verksamhet.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Pedagogiska grundprinciper

Här ges en överblick över VGR:s fyra pedagogiska grundprinciper.
Ämne: Pedagogik och handledning / Pedagogik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Plexus - genomgång av grunder

Utbildning i Plexus. Grundläggande.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Regional suicidpreventionsutbildning: Suicidprevention - Steg för livet

Utbildningen riktar sig till samtliga anställda inom Västra Götalandsregionen, eller någon av Västra Götalandsregionens kommuner. Se filmen Steg för livet (ca 5 min) och lär dig mer om hur du som medmänniska kan agera i mötet med någon som lider av psykisk ohälsa.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Sesam LMN för beställare i kommunal verksamhet

Utbildningen riktar sig till dig som ska beställa förbrukningsartiklar i Sesam LMN och består av två olika delar, Skapa uttag hem till patient och skapa sambeställning på ett boende till flera patienter samtidigt.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Sesam LMN för förskrivare

Utbildningen riktar sig till dig som ska förskriva förbrukningsartiklar i Sesam LMN till patient.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Skörhet hos äldre och skörhetsskattning med CFS

Denna utbildning i "Skörhet hos äldre och skörhetsskattning med CFS" riktar sig till all personal som arbetar med patientvård inom och utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Äldres hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Skörhet och sköra äldre på vårdavdelning

Denna utbildning om ”Skörhet och sköra äldre på vårdavdelning” riktar sig till all personal som arbetar med patientvård inom och utanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Äldres hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Snomed CT

För dig som vill veta mer om Snomed CT och hur det används i VGR. Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och personer intresserade av dokumentation och utdata.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

ST-kansliet, Allmän farmakologi

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Baskurs i handledning och lärande

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: Pedagogik och handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, De nödvändiga samtalen

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: Kommunikation och bemötande
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Handledarutbildning för specialistläkare

Denna kurs vänder sig till dig som är specialistläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ämne: Pedagogik och handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Ledarskapsutbildningar

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: Chef- och ledarskap
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Medicinsk vetenskap

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Medicinsk vetenskap fortsättningskurs för kliniker

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Medicinsk Vetenskap, Slutseminarium

Anmälan riktar sig till dig som redan har gått kursen i Medicinsk vetenskap via ST-kansliet, SU
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

ST-kansliet, Sjukvårdsjuridik

Utbildningen riktar sig till läkare under specialisttjänstgöring
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Publik

Stöd och behandling via 1177

Utbildningen ger en introduktion till 1177:s e-tjänst Stöd och behandling och vänder sig till chefer samt vård- och administrativ personal.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret
Publik

Så kan du ge måltidsstöd till personer med ätstörningsproblematik

Denna utbildning vänder sig till dig som i ditt arbete sitter med som måltidsstöd för personer med ätstörningsproblematik. Syftet är att du ska kunna ta del av praktiska tips för genomförandet, men även öka din förståelse för uppgiften.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regiongemensamt
Publik

Vad är informatik? - informatikens grunder

För dig som vill veta mer om informatikens grunder i VGR.
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

Årlig Fotundersökning vid Diabetes

Utbildningen vänder sig till personal som i sitt arbete utför årlig fotundersökning på personer med diabetes.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Endokrina sjukdomar
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt