Find learning

Loading
Filters used
Ämne
Miljö.

9 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Grundläggande ISO 14001 för processledare

Utbildningen riktar sig till: dig som är miljö- eller hållbarhetschef, miljöstrateg, miljösamordnare, processledare eller motsvarande, som arbetar med att införa och/eller utveckla ert miljöledningssystem för att certifiera enligt ISO 14001.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
Koncernkontoret

Grundläggande miljörätt

Grundläggande kunskaper i miljölagstiftning, med fokus på Miljöbalken och dess allmänna hänsynsregler samt några utvalda miljöområden. Målgrupp: miljösamordnare, internrevisorer inom miljö, chefer med miljöansvar
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
-

Hantering av smittförande- och läkemedelsavfall

Utbildningen vänder sig till dig som ska hantera smittförande- och läkemedelsavfall.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Internrevision miljö utifrån ISO 14001

Utbildningen riktar sig till nya internrevisorer på VGR:s förvaltningar och bolag som arbetar för en certifiering av miljöledningssystemet enligt ISO 14001
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klimatsmart mat

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med planering, inköp, tillagning eller servering av mat på Västra Götalandsregionens sjukhus, skolor eller andra platser.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Lagbevakningssystem miljö och workshop

Visning av det lagbevakningssystem som VGR:s förvaltningar använder och workshop/frågestund för de som arbetar i systemet.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

Lärmoduler för hållbar omställning

Lärmoduler om hållbar omställning i Västra Götaland. De vänder sig till oss som jobbar med regional utveckling på VGR.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: -
-

Miljöombudsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som är miljöombud i Västra Götalandsregionen eller i privata verksamheter inom VGR:s primärvård.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Miljöutbildning

Grundläggande regional miljöutbildning som är anpassad till Västra Götalandsregionens verksamheter.
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Miljö
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt