Find learning

Loading
Filters used
Ämne
Hälso- och sjukvård.

Up to 700 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

220825-221023 Bakjoursskola i psykiatri - fortbildningskurs för specialister, kursmöte 220922 - 220923

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220901 Rättspsykiatri för allmänpsykiatriker - fortbildningsdag. Hantering av våldsamma patienter – Psykopati och rättspsykiatriska bedömningar

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220907 Psykofarmakologi - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220909 - 221109 Psykofarmakologisk fortbildning för sjuksköterskor i BUP’s öppenvård - en kurs i METIS format, kursmöte 221010 - 221012

Fortbildningskurs för sjuksköterskor inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220921 EKG och oralhälsa för specialistläkare i psykiatri - en temadag om somatik hos psykiskt sjuka patienter

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

221017 - 221213 Läkaren i förvaltningsrätten - en kurs i METIS format, kursmöte 221114 - 221115

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

221019 Sällsynta diagnoser - fortbildningsdag med professor Gillberg

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

221207 Beroendesyndrom - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230301-230427 Beroendemedicin för allmänpsykiatriker - kurs i METIS format med kursmöte 230329-230330

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

2304219-21 ECT och rTMS - fördjupningskurs

Fördjupningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

A-HLR barn grundutbildning, Drottning Silvias barnsjukhus

S-HLR barn, grundutbildning Drottning Silvias barnsjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare, Mölndals sjukhus

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen repetitionsutbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Repetitionsutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen ST-läkare, Sahlgrenska

För ST-läkare inom kardiologin, Sahlgrenska
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning HT22

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion VT22

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Aktivrullstolar med fast ramfront, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet att välja modell och förskriva aktivrullstolar med fast ramfront efter patientens behov.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Alkoholbehandling, 15-metoden

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn och ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänpediatrik på mottagning 2016-2018

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Allmänpediatrik på mottagning 2020-2022

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i upphandlat sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa våra vanligaste modeller.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Andrologi - Bas

Andrologiutbildning för dig som ditt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Andrologi - lust hos personer med penis och pung

Andrologiutbildning för dig som ditt kliniska arbete undersöker personer med penis och pung.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Anknytning i praktiken - anknytningsutbildning/seminarium

Utbildningen riktar sig till BHV-sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom barnhälsovården som önskar fördjupa sig i anknytningsteori och hur man kan främja ett gott samspel i familjer.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Ansökan för Alla rätt på provet - preanalys (NU-sjukvården)

Teoretisk utbildning för provtagning, hantering före och efter provtagning, elektroniska beställningar och hur man använder beställningsblanketter.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
NU-sjukvården

Antidecubitusmadrasser, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Målet är att du får ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov i samband med förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

APLS, Advanced Paediatric Life Support

Vidareutbildning inom akutpediatrik för läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Astma - barn

Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL och syftar till att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Lung- och allergisjukdomar 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildningen vänder sig till dig som är AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT-forum

Västra Götalandsregionens största konferens för AT-läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt

Barn med språkstörning - stöd från logopeden

Utbildningen riktar sig till logopeder som arbetar med förskolebarn med språkstörning. Utbildningen syftar till att komma igång med användning av stödprogrammet Barn med språkstörning - stöd från logopeden som finns på Stöd- och behandlingsplattformen på 1177.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Skaraborgs sjukhus

Barn som far illa

ST-läkare inom Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomspsykiatri, Akutsjukvård, Allmänmedicin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barn som far illa - Filmen Vera

Ett utbildningstillfälle med genomgång av orosanmälan samt visning av filmen Vera.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Barn som närstående när en förälder/vårdnadshavare är svårt sjuk

All personal som arbetar med/möter svårt sjuka patienter.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Palliativ vård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
-

Barnhälsovård - VGR-gemensam delmålskurs, c1

Kurs för ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin i VGR
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bas- och metodutbildning frågor om våld: M4 SkaS

Plats: Hotell Scandic Billingen. Datum:
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Basutbildning inom beroendekunskap för sjuksköterskor, specialistvård

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Basutbildning Våld i nära relationer (NCK): tand-, hälso- och sjukvårdspersonal

Webbaserad utbildning framtagen av NCK. Genomförs i egen takt när du vill.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Basutbildning våld i nära relationer: tand- hälso- och sjukvårdspersonal

Live-sänd webbutbildning. Datum: 2022-09-07, 2022-09-29, 2022-10-26, 2022-11-23
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Basutredning inom vuxenpsykiatrin

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom den vuxenpsykiatriska öppenvården i Västra Götalandsregionen och i ditt arbete möter nya patienter. Syftet är att alla förvaltningar/sjukhus ska arbeta efter och tillämpa RMR Basutredning inom VUP på ett likartat sätt.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Beroendekunskap för personal från sprutbytesverksamhet

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Beroendemedicin för allmänpsykiatriker

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Beroendemedicin för allmänpsykiatriker - kurs i METIS format 220303 - 220428

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Blodgas-analys: Siemens, RAPIDPoint 500 -för SU, PNA

instrumentutbildning Blodgas PNA
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Brinkåsens Husguide

Säkerhetsutbildning för medarbetare och elever/studenter på anläggningen rättspsykiatri Brinkåsen
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Bromsskola, teknisk introduktion för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

En film om att justera broms på rollator med målet att underlätta för förskrivare att följa hjälpmedlets bruksanvisning vid sådan justering.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

C-reaktiv protein-analys (CRP): AIDIAN, QuikRead Go Easy CRP-för SU, PNA

instrumentutbildning CRP C-reaktivt protein PNA
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Carlanderska - Strålsäkerhet

Grundläggande strålskyddsutbildning för personal i verksamhet med joniserande strålning
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Carlanderska – C-bågeverksamhet

Påbyggnad strålsäkerhetsutbildning för personal i verksamhet med C-bågar
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Carlanderska – Fast röntgenutrustning

Påbyggnad stråläkerhetssutbildning fast röntgenutrustning för underssköteskor som arbetar på en röntgenavdelning. För sjuksköterskor och läkare fungerar utbildningen som repetitionsutbildning.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Catch up hbtq-diplomering

Det här är en catch up utbildning i hbtq-diplomering. Det innebär att den här utbildningen är för dig som är nyanställd i en hbtq-diplomerad verksamhet eller för dig som inte haft möjlighet att vara med när din verksamhet hbtq-diplomerades.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Digital utbildning: Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen – organisation, roller och mandat

Utbildningen vänder sig till deltagare i samordningsråd inom hälso- och sjukvård samt deltagare inom den regionala kunskapsstyrningsorganisationen, och handlar om hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen utifrån perspektiven organisation, roller och mandat.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Droganvändning bland barn och ungdomar

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn och ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Dynamiska samtalsapparater, uppstart och färdiga paneler, digitalt seminarium för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en stund för att ta del av hur du förenklar uppstart efter förskrivning och hitta färdigt innehåll till dynamiska samtalsapparater
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Elrullstolar, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en inspirerande grundutbildning för förskrivare av elrullstolar. Målet är att du som förskrivare gör rätt val av elrullstol till din patient. och kan ge patienten rätt stöd kopplat till hjälpmedlet.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Elrullstolsutbildning, digital förberedande del

Välkommen till digital del för utbildningen Elrullstolar från Hjälpmedelscentralen
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionservice

ELVIS - Akutvård

Detta är en regional utbildning för all personal som jobbar med ELVIS akutvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Vårdadministration
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

ELVIS - Diagnos

Detta är en regional utbildning för dig som arbetar med att registrera diagnoser och åtgärder i ELVIS. När och vilka diagnos- och åtgärdskoder som ska användas tas upp i utbildningen - Kodning av sjukdom, hälsoproblem och skador.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Vårdadministration
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

ELVIS - Kassa del 1, besöksregistrering

Detta är en regional utbildning för all personal som jobbar med ELVIS kassamodul
Ämne: Hälso- och sjukvård / Vårdadministration
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt