Find learning

Loading
Filters used
Ämne
Hälso- och sjukvård.

Up to 1000 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

230824 - 231022 Bakjoursskola i psykiatri - kurs i METIS format med kursmöte 230921 - 230922

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

230906 Psykofarmakologi - fortbildningsdag för specialister

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

231011 Rättspsykiatri för allmänpsykiatriker - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

231108-240107 Beroendemedicin för specialistläkare i psykiatri - en METIS-kurs med kursmöte 231206-231207

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

231129 Beroendesyndrom - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

240207 Ätstörningar - fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

A-HLR barn grundutbildning, Drottning Silvias barnsjukhus

S-HLR barn, grundutbildning Drottning Silvias barnsjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare, Mölndals sjukhus

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen repetitionsutbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Repetitionsutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen ST-läkare, Sahlgrenska

För ST-läkare inom kardiologin, Sahlgrenska
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning HT22

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion VT22

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Aktivrullstolar med fast ramfront, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet att välja modell och förskriva aktivrullstolar med fast ramfront efter patientens behov.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Alkoholbehandling, 15-metoden

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn och ungdomar som har frågor eller bekymmer som rör droger, skadligt bruk och beroende
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänpediatrik på mottagning 2016-2018

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Allmänpediatrik på mottagning 2020-2022

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i upphandlat sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa våra vanligaste modeller.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Andrologi - Bas

Grundläggande andrologiutbildning för dig som arbetar i hälso- och sjukvården och undersöker personer med penis och pung
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Andrologi - lust hos personer med penis och pung

En påbyggnadsutbildning i andrologi för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och undersöker personer med penis och pung
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Andrologi - Sexhjälpmedel och sexleksaker

En påbyggnadsutbildning i andrologi för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och undersöker personer med penis och pung
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Anknytning i praktiken - anknytningsutbildning/seminarium

Utbildningen riktar sig till BHV-sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom barnhälsovården som önskar fördjupa sig i anknytningsteori och hur man kan främja ett gott samspel i familjer.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Deliberate practice

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Introduktionskurs för STP-psykologer

Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger dig en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, diversitet samt i det ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Kursen är öppen för dig som psykolog under specialistutb.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod för STP-psykologer

Kursen är en specialistkurs där du vidareutvecklar din teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och får handledning och stöd i att arbeta med ditt skriftliga specialistarbete. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Specialistkollegium VGR

Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistpositionen. I specialistpositionen ligger ett ansvar att leda, utveckla & utbilda inom sitt kunskapsområde.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Traumatisering och traumarelaterad problematik

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Kursen syftar till att deltagaren efter kursen ska känna sig tryggare i att möta och bedöma trauma och traumarelaterad problematik.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Utredningsmetodik barn

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole/grundskoleålder (3-15 år). Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida - Utredningsmetodik vuxen

Kursen är en specialistkurs i evidensbaserad psykologisk utredning av unga vuxna från 16 år och vuxna med psykisk sjukdom och syftar till att ge den blivande specialistpsykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserad och personcentrerad psykologisk utredning.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida Interpersonell psykoterapi B

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Ansökningssida Interpersonell psykoterapi nivå C

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Antidecubitusmadrasser, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Målet är att du får ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov i samband med förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

APLS, Advanced Paediatric Life Support

Vidareutbildning inom akutpediatrik för läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Artros - Rätt diagnos och behandling

Utbildningen riktar sig i första hand till fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor i primärvården men kan även vara av värde för fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor inom ortopedisk specialistvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Rörelseorganens sjukdomar 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Astma - barn

Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL och syftar till att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Lung- och allergisjukdomar 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildningen vänder sig till dig som är AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT-forum

Västra Götalandsregionens största konferens för AT-läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt

Bakjoursskola i psykiatri - fortbildningskurs för specialister 220825-221023, kursmöte 220922 - 220923

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Barn med språkstörning - stöd från logopeden

Utbildningen riktar sig till logopeder som arbetar med förskolebarn med språkstörning. Utbildningen syftar till att komma igång med användning av stödprogrammet Barn med språkstörning - stöd från logopeden som finns på Stöd- och behandlingsplattformen på 1177.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Skaraborgs sjukhus

Barn som far illa

ST-läkare inom Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomskirurgi, Barn- och ungdomspsykiatri, Akutsjukvård, Allmänmedicin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barn som närstående när en förälder/vårdnadshavare är svårt sjuk

All personal som arbetar med/möter svårt sjuka patienter.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Palliativ vård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
-

Barn- och Vuxen-HLR för utvecklingsenheten Område 1

och Vuxen-HLR för utvecklingsenheten Område
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barnhälsovård - VGR-gemensam delmålskurs, c1

Kurs för ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin i VGR
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Basutbildning inom beroendekunskap för sjuksköterskor, specialistvård

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Basutbildning Våld i nära relationer (NCK): tand-, hälso- och sjukvårdspersonal

Webbaserad utbildning framtagen av NCK. Genomförs i egen takt när du vill.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Basutredning inom vuxenpsykiatrin

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom den vuxenpsykiatriska öppenvården i Västra Götalandsregionen och i ditt arbete möter nya patienter. Syftet är att alla förvaltningar/sjukhus ska arbeta efter och tillämpa RMR Basutredning inom VUP på ett likartat sätt.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Beroendekunskap för personal från sprututbytesverksamhet

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Beroendemedicin för allmänpsykiatriker

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Beroendemedicin för allmänpsykiatriker - kurs i METIS format 220303 - 220428

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Beroendesyndrom - fortbildningsdag 221207

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Blodgas-analys: Siemens, RAPIDPoint 500 -för SU, PNA

instrumentutbildning Blodgas PNA
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Brinkåsens Husguide

Säkerhetsutbildning för medarbetare och elever/studenter på anläggningen rättspsykiatri Brinkåsen
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Bromsskola, teknisk introduktion för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

En film om att justera broms på rollator med målet att underlätta för förskrivare att följa hjälpmedlets bruksanvisning vid sådan justering.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

C-reaktiv protein-analys (CRP): AIDIAN, QuikRead Go Easy CRP-för SU, PNA

instrumentutbildning CRP C-reaktivt protein PNA
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cancerrehabilitering

Allt fler botas från cancer och fler kommer därmed drabbas av sena biverkningar och effekter efter cancer och dess behandling. Lär dig mer om cancer, behandlingar och dess effekter
Ämne: Hälso- och sjukvård / Cancersjukdomar
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Carlanderska - Strålsäkerhet

Grundläggande strålskyddsutbildning för personal i verksamhet med joniserande strålning
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Carlanderska – C-bågeverksamhet

Påbyggnad strålsäkerhetsutbildning för personal i verksamhet med C-bågar
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Carlanderska – Fast röntgenutrustning

Påbyggnad stråläkerhetssutbildning fast röntgenutrustning för underssköteskor som arbetar på en röntgenavdelning. För sjuksköterskor och läkare fungerar utbildningen som repetitionsutbildning.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Catch up hbtq-diplomering

Det här är en catch up utbildning i hbtq-diplomering. Det innebär att den här utbildningen är för dig som är nyanställd i en hbtq-diplomerad verksamhet eller för dig som inte haft möjlighet att vara med när din verksamhet hbtq-diplomerades.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt