Find learning

Loading
Filters used
Ämne
Kommunikation och bemötande.
Search
klarspråk.

4 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Klarspråk på din enhet

Utbildningen vänder sig till en arbetsgrupp eller en grupp anställda på en arbetsplats som tillsammans vill utveckla språket i sina verksamhetsspecifika texter utifrån principerna om klarspråk.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klarspråk - skriv för att bli förstådd

Utbildningen vänder sig till dig som skriver tjänsteutlåtanden, manualer, rapporter och liknande.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klarspråk i mötesanteckningar och protokoll

Utbildningen vänder sig till dig som vill skriva enkla, korrekta och begripliga protokoll och mötesanteckningar.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klarspråk i rapporter och tjänsteutlåtanden

Utbildningen vänder sig till dig som skriver rapporter och andra längre texter, till exempel tjänsteutlåtanden.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt