Find learning

Loading
Filters used
Ämne
Kommunikation och bemötande.

22 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionens egna eller upphandlade verksamheter
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Bemötande och service

Utbildningen vänder sig till alla som önskar utveckla kunskapen i att bemöta kunder och kollegor på ett serviceinriktat sätt samt att tillvarata kundkontakter för att skapa långsiktiga relationer. I den här utbildningen får du verktygen för att lyckas med ett gott bemötande!
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Digitala möten

Utbildningen vänder sig till dig som ska planera och genomföra digitala möten.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Leda möten
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Effektiva och kreativa möten

Utbildningen vänder sig till dig som ofta håller möten i din profession, exempelvis chef, teamledare eller projektledare.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Leda möten
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Facilitera möten och workshoppar

Utbildningen vänder sig till alla som vill utveckla sina färdigheter i att hålla effektiva och meningsfulla möten samt bli bättre på att förstå och hantera gruppdynamiska processer.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Leda möten
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

För varje människa - om handlingsplanen för mänskliga rättigheter - regional utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen och därför berörs av handlingsplanen för mänskliga rättigheter 2017-2020.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Klarspråk - skriv för att bli förstådd

Utbildningen vänder sig till dig som skriver tjänsteutlåtanden, manualer, rapporter och liknande.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klarspråk i mötesanteckningar och protokoll

Utbildningen vänder sig till dig som vill skriva enkla, korrekta och begripliga protokoll och mötesanteckningar.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klarspråk i rapporter och tjänsteutlåtanden

Utbildningen vänder sig till dig som skriver rapporter och andra längre texter, till exempel tjänsteutlåtanden.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Klarspråk på din enhet

Utbildningen vänder sig till en arbetsgrupp eller en grupp anställda på en arbetsplats som tillsammans vill utveckla språket i sina verksamhetsspecifika texter utifrån principerna om klarspråk.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Leda effektiva digitala möten

Utbildningen vänder sig till dig som har en grundläggande kunskap i att delta i digitala möten och som vill utveckla din förmåga att också leda bra och effektiva digitala möten.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Leda möten
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Leda och facilitera digitala möten och workshoppar

Utbildningen vänder sig till dig som idag leder digitala möten och workshoppar och vill utveckla din förmåga att skapa engagemang, kreativitet och effektivitet.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Leda möten
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Motiverande samtal - steg 1

Utbildningen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård, HR, ledarskap, medarbetarskap och andra yrkesgrupper där kommunikation är en viktig del av ditt arbete.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Personsäkerhet bemötande

Fysisk och individuell säkerhet, säkerhetsprocessen (före, under och efter händelser), förberedelser som du och din arbetsplats kan göra, rättigheter och skyldigheter vid konfliktsituationer, olika kommunikationsverktyg samt riskskala för hur agera i konfliktsituationer.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Personsäkerhet bemötande - kopia

Fysisk och individuell säkerhet, säkerhetsprocessen (före, under och efter händelser), förberedelser som du och din arbetsplats kan göra, rättigheter och skyldigheter vid konfliktsituationer, olika kommunikationsverktyg samt riskskala för hur agera i konfliktsituationer.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

SEXIT utbildning

Utbildningen riktar sig till personal inom ungdomsmottagning, Mini Maria och elevhälsa som i sin verksamhet vill använda metoden SEXIT- samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Språkombudsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig inom hälso- och sjukvården som vill bli språkombud och vara med och bidra till att göra din verksamhet till en språkutvecklande och språkmedveten arbetsplats.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Språk
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Svenska för vårdpersonal

Utbildningen vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård som behöver språkstöd.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Språk
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Så möter VGR journalister

Utbildningen vänder sig till dig som företräder organisationen som talesperson utifrån ditt uppdrag som exempelvis direktör, chef, expert eller sakkunnig.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Trygg med media

En praktisk utbildning som vänder sig till direktörer, chefer, experter, sakkunniga och andra i ledande funktion, där du i din roll företräder organisationen som talesperson eller i sammanhang som till exempel intervjuer.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Kommunikation
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Vera

Webbutbildning om hälso- och sjukvårdens och tandvårdens anmälningsplikt när barn far illa.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Videomöten - Grundkurs för mötesledare

Utbildningen vänder sig till dig som ska hålla videomöten och vill lära dig hur du kan undvika de vanligaste fallgroparna.
Ämne: Kommunikation och bemötande / Leda möten
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt