Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.

Up to 2000 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

POCcelerator Web Närhälsan och Regionhälsan

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar med labverksamhet inom Närhälsan och Regionhälsan. Utbildning av mellanprogramvaran POCceleratorWeb (POCWEB), för instrument och kontroll översyn samt automatisk överföring av provsvar till journalen.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Närhälsan

Administrera utbildningar och utbildningstillfällen i Lärportalen

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med administrativa uppgifter i Lärportalen.
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Animate

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Animate.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Illustrator

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Illustrator.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe InDesign

Utbildningen vänder sig till dig som behöver lära dig grunderna i Adobe InDesign.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Photoshop 2021

Utbildningen vänder sig till dig som är helt ny användare av Photoshop.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Premiere Pro

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Premiere Pro.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Aktivrullstolar med fast ramfront, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet att välja modell och förskriva aktivrullstolar med fast ramfront efter patientens behov.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänpediatrik på mottagning 2016-2018

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Allmänpediatrik på mottagning 2020-2022

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa dessa rullstolar.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Antidecubitusmadrasser, digitalt seminarium för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en halvdagsutbildning om antidecubitusmadrasser i sortiment
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Antidecubitusmadrasser, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Målet är att du får ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov i samband med förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Användarstöd för Lärportalen

Riktar sig till Producenter, Administratör Verksamhet och Administratör Förvaltning
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Användarstöd för mallar

Användarstödet är en öppen lärresurs som vänder sig till producenter och administratörer i Totara
Ämne: None selected
Nivå: .Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: -
-

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Arbetsmiljöutbildning för chefer på Koncernkontoret
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Arbetsmiljö
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Arbetstid och hälsa

I denna utbildning kommer du att få bekanta dig med hur vi påverkas både fysiskt och psykiskt av olika arbetstider. Vi vet att det kan leda till symtom och ohälsa av olika slag. Du kommer att få lära dig mer om konsekvenserna av skift- och nattarbete men också om vad vi känner till om hur vi kan und
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstid som arbetsmiljöfråga

I denna utbildning kommer du få bekanta dig med samhällets behov av obekväma arbetstider, olika typer av arbetstider och arbetsförhållanden och vilka krav dessa ställer på oss som organisation.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstidsförläggning på din arbetsplats

Du får bekanta dig med vad som kan tänkas upplevas som en belastning och vad som visat sig kunna öka kontrollen över arbetstidsförläggningen.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Astma - barn

Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL och syftar till att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Astma - vuxna

Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL och syftar till att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

AsynjaVisph - BHV (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i AsynjaVisph, BHV journalen och som inte har gått någon utbildning, eller till dig som vill lära dig mer.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Grundutbildning ej förskrivare (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph (TakeCare) eller som arbetat en kortare period.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Grundutbildning för förskrivare (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph (TakeCare) eller som arbetat en kortare period.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Grundutbildning rehab (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph (TakeCare) eller som arbetat en kortare period.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Kassa (halvdag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i AsynjaVisph reception/kassa.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph / LabCenter - Lab grund (halvdag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter eller som har arbetat en kortare period och som inte har gått någon labutbildning.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph / LabCenter - Tips & Trix (halvdag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid.
Ämne: None selected
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AT-forum

Västra Götalandsregionens största konferens för AT-läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt

Att arbeta i projekt

Utbildningen vänder sig till personer som deltar i projekt och till dig som leder mindre projekt och uppdrag.
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning / Projekt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att leda chefer för genomförandekraft

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare och som har minst tre års erfarenhet av att vara chef över chefer.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att leda chefer med mod och tillit

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare och som har minst ett års erfarenhet av att vara chef över chefer.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att leda utan att vara chef - steg 1

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare, men inte chef i organisationen. Utbildningen är upplagd för att du, oavsett roll eller erfarenhet, ska utvecklas med nya kunskaper och insikter.
Ämne: Chef- och ledarskap / Ledare men inte chef
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att leda utan att vara chef - steg 2

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare men inte chef. Du kan med fördel ha gått utbildningen Att leda utan att vara chef - steg 1.
Ämne: Chef- och ledarskap / Ledare men inte chef
Nivå: Fortsättning
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att vara utbildare i nätbaserad utbildning

Utbildningen vänder sig till dig som ska planera och genomföra nätbaserad utbildning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i pedagogisk planering och utformande av digitala läraktiviteter.
Ämne: Pedagogik och handledning / Pedagogik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Attestant - Marknadsplatsen 2.0

Marknadsplatsen 2.0 är Västra Götalandsregionens beställnings- och fakturahanteringssystem. Som användare i MP 2.0 är det obligatoriskt att genomföra e-learningutbildning i relevant utbildningsmodul. Denna utbildningsmodul riktar sig till dig som attestant i Marknadsplatsen 2.0.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Avtalsadministratör i Tillgänglighetsdatabasen, TD

För blivande avtalsadministratörer i Tillgänglighetsdatabasen.
Ämne: Fastighetsförvaltning och fastighetsdrift
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Västfastigheter

Barn som far illa - Filmen Vera

Ett utbildningstillfälle med genomgång av orosanmälan samt visning av filmen Vera.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Barn som närstående när en förälder/vårdnadshavare är svårt sjuk

All personal som arbetar med/möter svårt sjuka patienter.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Palliativ vård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
-

Barnhälsovård - VGR-gemensam delmålskurs, c1

Kurs för ST-läkare i barn- och ungdomsmedicin i VGR
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Barnkonventionen - från teori till praktik

Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets rättigheter.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Basutbildning inom beroendekunskap för sjuksköterskor, specialistvård

Utbildning riktar sig till leg sjuksköterskor inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar med personer med beroendetillstånd.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Basutbildning Våld i nära relationer - generell

Live-sänd webbutbildning till Hälso-, sjukvårds- och tandvårdspersonal i Västra Götalandsregionen
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Basutbildning Våld i nära relationer (NCK)

Alla anställda inom Hälso-, sjuk- och tandvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Befreg grund

Grundutbildning för personal i VGR som hanterar personuppgifter.
Ämne: Pedagogik och handledning
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Befreg högre

Utbildning för personal i VGR som hanterar personuppgifter.
Ämne: Pedagogik och handledning
Nivå: Fortsättning
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Västra Götalandsregionens egna eller upphandlade verksamheter
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Bemötande och service

Utbildningen vänder sig till alla som önskar utveckla kunskapen i att bemöta kunder och kollegor på ett serviceinriktat sätt samt att tillvarata kundkontakter för att skapa långsiktiga relationer. I den här utbildningen får du verktygen för att lyckas med ett gott bemötande!
Ämne: Kommunikation och bemötande / Bemötande och service
Nivå: Grund
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Beställare - Marknadsplatsen 2.0

Marknadsplatsen 2.0 är Västra Götalandsregionens beställnings- och fakturahanteringssystem. Som användare i MP 2.0 är det obligatoriskt att genomföra e-learningutbildning i relevant utbildningsmodul. Denna utbildningsmodul riktar sig till dig som beställer varor i Marknadsplatsen 2.0.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Brandskyddsutbildning

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare i VGR samt i bolagen Göteborgs Symfoniker AB, Regionteater Väst AB, Västtrafik AB och Göteborgsoperan AB. (Använd webbläsare Microsoft Edge.)
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Arbetsmiljö
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Bromsskola, teknisk introduktion för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

En film om att justera broms på rollator med målet att underlätta för förskrivare att följa hjälpmedlets bruksanvisning vid sådan justering.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Canea projektverktyg

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare eller projektmedarbetare och som inte har arbetat med projektverktyget Canea tidigare.
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning / Projekt
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Carlanderska - Strålsäkerhet

Grundläggande strålskyddsutbildning för personal i verksamhet med joniserande strålning
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Carlanderska – C-bågeverksamhet

Påbyggnad strålsäkerhetsutbildning för personal i verksamhet med C-bågar
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Carlanderska – Fast röntgenutrustning

Påbyggnad stråläkerhetssutbildning fast röntgenutrustning för underssköteskor som arbetar på en röntgenavdelning. För sjuksköterskor och läkare fungerar utbildningen som repetitionsutbildning.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Chef i VGR 1 - Kraften börjar med dig

Utbildningen riktar sig till dig som är första linjens chef med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi och som har cirka ett års erfarenhet av chefskap.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Chef i VGR 2 - Du skapar utveckling

Utbildningen riktar sig till dig som är första linjens chef med totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi och som har cirka tre års erfarenhet av chefskap.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Chefkandidatprogrammet

Programmet riktar sig till dig utan chefserfarenhet och som har ett intresse för ett framtida chefskap.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Coachande förhållningssätt

Utbildningen riktar sig till både dig som är chef och till dig som inte har ett formellt chefsansvar. Du kan till exempel arbeta som chef, teamledare, projektledare, controller, utvecklingsledare, coach, verksamhetsutvecklare eller inom HR.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt