Find learning

Loading
Filters used
Ämne
All.

Up to 2000 items

Remove

Share

People who you share this URL with may not see the same catalogue items as you, due to differences in visibility and permissions.
Copy link to clipboard

Regiongemensamt utbildningsprogram för medicinska sekreterare inför Millennium

Kompetensutveckling för medicinska sekreterare i VGR
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt
Publik

210709 c

Kort beskrivning till vem utbildningen riktar sig till och mål/syfte
Ämne: Tandvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

220223 PTSD - regional fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220303 - 220428 Beroendemedicin för allmänpsykiatriker

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220330 Personlighetssyndrom - regional fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220427 Etik - regional fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220518 Över- och underdiagnostisering - regional fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220525 Psykiatrisk juridik och barnkonventionen för BUP läkare - regional fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom barn och ungdomspsykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220901 Rättspsykiatri för allmänpsykiatriker - regional fortbildningsdag. Hantering av våldsamma patienter – Psykopati och rättspsykiatriska bedömningar

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220907 Psykofarmakologi - regional fortbildningsdag

Fortbildningsdag för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

220922 - 220923 Bakjoursskola i psykiatri - fortbildningskurs för specialister

Fortbildningskurs för läkare inom psykiatrin
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

A-HLR barn grundutbildning, Drottning Silvias barnsjukhus

S-HLR barn, grundutbildning Drottning Silvias barnsjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen grundbildning för läkare, Mölndals sjukhus

Grundutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen repetitionsutbildning för läkare i akutsjukvård, Östra sjukhuset

Repetitionsutbildning i A-HLR vuxen för läkare inom akutsjukvård för läkare som arbetar med akutsjukvård på Östra sjukhuset.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

A-HLR vuxen ST-läkare, Sahlgrenska

För ST-läkare inom kardiologin, Sahlgrenska
Ämne: Hälso- och sjukvård / Akut vård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Administrera utbildningar och utbildningstillfällen i Lärportalen

Utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta med administrativa uppgifter i Lärportalen.
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Animate

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Animate.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Illustrator

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Illustrator.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe InDesign

Utbildningen vänder sig till dig som behöver lära dig grunderna i Adobe InDesign.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Photoshop 2021

Utbildningen vänder sig till dig som är helt ny användare av Photoshop.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Adobe Premiere Pro

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Adobe Premiere Pro.
Ämne: Digitala verktyg och arbetssätt / Grafik, foto och film
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning

Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion VT22

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Psykisk hälsa 
Nivå: Fortsättning
Course Type: Blended
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Aktivrullstolar med fast ramfront, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet att välja modell och förskriva aktivrullstolar med fast ramfront efter patientens behov.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Allmänpediatrik på mottagning 2016-2018

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
-

Allmänpediatrik på mottagning 2020-2022

Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
NU-sjukvården

Allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en utbildning om allroundrullstolar och aktivrullstolar med avtagbara benstöd i sortiment. Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa dessa rullstolar.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Amningsutbildning VGR

En två dagars utbildning i grundläggande kunskap om amning och bröstmjölk för dig som arbetar på barnmorskemottagning, förlossning, BB, neonatal, barnkliniken, BVC eller som i ditt arbete kommer i kontakt med ammande.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

Anknytning i praktiken - anknytningsutbildning/seminarium

Utbildningen riktar sig till BHV-sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom barnhälsovården som önskar fördjupa sig i anknytningsteori och hur man kan främja ett gott samspel i familjer.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Barn och ungdomars hälsa
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Ansökan för Handledarutbildning - Undersköterska Skötare Barnsköterska

Handledarutbildning som vänder sig till anställda barnsköterskor, skötare och undersköterskor inom SU som genomgått Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande och som har/kommer att ha uppdrag som handledare för arbetsplatsförlagt lärande – APL.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Handledarutbildning för administratörer och kanslister (ej medicinska sekreterare)

Utbildningen vänder sig till dig som är kanslist/administratör och handleder studerande till medicinska sekreterare under kortare perioder.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för Alla rätt på provet - preanalys (NU-sjukvården)

Teoretisk utbildning för provtagning, hantering före och efter provtagning, elektroniska beställningar och hur man använder beställningsblanketter.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Föreläsning
NU-sjukvården

Ansökan för Handledning i teori och praktik för medicinska sekreterare

Handledarutbildning som vänder sig till medicinska sekreterare som är anställda på Sahlgrenska och som idag handleder blivande medicinska sekreterare under deras LIA på SU.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för SU-intern handledarutbildning (alla professioner inom akademiska vårdutbildningar)

SU-intern handledarutbildning för dig inom de akademiska vårdutbildningarna som inom din profession redan idag är eller kommer att vara studenthandledare för studerande på grund eller avancerad nivå, men ännu inte har genomgått studenthandledarutbildningen 7,5hp.
Ämne: Pedagogik och handledning / Handledning
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ansökan för utbildningsdag Peer learning (SU-intern)

Kort beskrivning till vem utbildningen riktar sig till och mål/syfte
Ämne: Pedagogik och handledning / Pedagogik
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Antidecubitusmadrasser, digitalt seminarium för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Välkommen till en halvdagsutbildning om antidecubitusmadrasser i sortiment
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Antidecubitusmadrasser, grund för förskrivare, basutbud, Hjälpmedelscentralen

Tillsammans med föreläsare, leverantörer och övriga kursdeltagare får du möjlighet att inhämta ny teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte. Målet är att du får ökad trygghet och säkerhet i bedömningen av patientens behov i samband med förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Ämne: Hälso- och sjukvård / Hjälpmedel och medicintekniska produkter
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Användarstöd för Lärportalen

Riktar sig till Producenter, Administratör Verksamhet och Administratör Förvaltning
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Användarstöd för mallar

Användarstödet är en öppen lärresurs som vänder sig till producenter och administratörer i Lärportalen
Ämne: Pedagogik och handledning / Digitala pedagogiska verktyg
Nivå: Introduktion
Course Type: E-learning
Utbudstyp: -
.Regiongemensamt

Arbetsmiljöutbildning för chefer på Koncernkontoret 220317

Arbetsmiljöutbildning för chefer på Koncernkontoret
Ämne: Miljö och arbetsmiljö / Arbetsmiljö
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Koncernkontoret

Arbetstid och hälsa

I denna utbildning kommer du att få bekanta dig med hur vi påverkas både fysiskt och psykiskt av olika arbetstider. Vi vet att det kan leda till symtom och ohälsa av olika slag. Du kommer att få lära dig mer om konsekvenserna av skift- och nattarbete men också om vad vi känner till om hur vi kan und
Ämne: Ekonomi, personal och juridik / Personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstid som arbetsmiljöfråga

I denna utbildning kommer du få bekanta dig med samhällets behov av obekväma arbetstider, olika typer av arbetstider och arbetsförhållanden och vilka krav dessa ställer på oss som organisation.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Arbetstidsförläggning på din arbetsplats

Du får bekanta dig med vad som kan tänkas upplevas som en belastning och vad som visat sig kunna öka kontrollen över arbetstidsförläggningen.
Ämne: Ekonomi, personal och juridik
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Astma - barn

Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL och syftar till att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Astma - vuxna

Webbutbildningen baseras på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för astma och KOL och syftar till att genom samverkan ge patienten bästa möjliga vård.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

AsynjaVisph - Grundutbildning ej förskrivare (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph (TakeCare) eller som arbetat en kortare period.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Grundutbildning för förskrivare (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph (TakeCare) eller som arbetat en kortare period.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Grundutbildning rehab (heldag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph (TakeCare) eller som arbetat en kortare period.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph - Kassa (halvdag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i AsynjaVisph reception/kassa.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph / LabCenter - Lab grund (halvdag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som ska börja arbeta i AsynjaVisph/LabCenter eller som har arbetat en kortare period och som inte har gått någon labutbildning.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AsynjaVisph / LabCenter - Tips & Trix (halvdag) via Teams

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat i AsynjaVisph/LabCenter en längre tid.
Ämne: None selected
Nivå: Fortsättning
Course Type: Seminar
Utbudstyp: -
-

AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Utbildningen vänder sig till dig som är AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

AT-forum

Västra Götalandsregionens största konferens för AT-läkare.
Ämne: Hälso- och sjukvård
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Föreläsning
.Regiongemensamt

AT-segling 2022

För SkaS AT-läkare (startat hösten 2021/våren 2022) för att lära känna varandra och bygga gruppdynamik.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Skaraborgs sjukhus

Att arbeta i projekt

Utbildningen vänder sig till personer som deltar i projekt och till dig som leder mindre projekt och uppdrag.
Ämne: Verksamhetsutveckling, projekt och forskning / Projekt
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att arbeta med Enskilt föräldrasamtal med pappa/den icke födande föräldern – dialog och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen riktar sig till specialistsjuksköterskor som arbetar i barnhälsovård och har genomgått metodutbildning i Enskilt föräldrasamtal med pappan/den icke födande föräldern. Du är välkommen att delta oavsett hur länge du arbetat med metoden.
Ämne: None selected
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
Regionhälsan

Att leda chefer för genomförandekraft

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare och som har minst tre års erfarenhet av att vara chef över chefer.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att leda chefer med mod och tillit

Utbildningen vänder sig till dig som vill öka din medvetenhet om dig själv som chef i förhållande till dina medarbetare och som har minst ett års erfarenhet av att vara chef över chefer.
Ämne: Chef- och ledarskap / Chefsutveckling
Nivå: Grund
Course Type: Seminar
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt

Att leda utan att vara chef - steg 1

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare, men inte chef i organisationen. Utbildningen är upplagd för att du, oavsett roll eller erfarenhet, ska utvecklas med nya kunskaper och insikter.
Ämne: Chef- och ledarskap / Ledare men inte chef
Nivå: Grund
Course Type: E-learning
Utbudstyp: Utbildning/kurs
.Regiongemensamt